чикл

 • 111түгәрәк — с. 1. Шар, боҗра, әйләнә һ. б. ш. рәвешле; шундый формада булган и. Шундый әйбер 2. Кырлары йомры, түгәрәкләнгән булган 3. күч. Тулы, симез, юан, йомры (гәүдә тур.) 4. и. күч. Әйләнә, боҗра. Әйләнә рәвешендә тыгызланып баскан (утырган) кешеләр… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 112тыгызлык — и. 1. Бик нык кысылган, береккән, тыгызланган булу 2. Тыгыз (4) булу; кысрыклык, кысанлык 3. Ныклык, тазалык (тән тур.) 4. күч. Хокукларны, эш хәрәкәт итү мөмкинлекләрен чикләү, кысу; киртә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 113тыш — I. 1. Берәр нәрсәнең өске, күзгә күренеп торган ягы; киресе: эч 2. Киемнең уң ягы, өске ягы; эчлек өстенә тегелгән тукыма. Мендәр, одеял һ. б. ш. әйберләргә кидерелә торган капчык сыман нәрсә; тышлык 3. Китап, дәфтәр һ. б. ш. ның өске ягына… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 114тышаулау — 1. Эрерәк хайваннарның (гадәттә атларның) алгы (сирәк кенә арткы) аякларын бер беренә якын китереп бәйләү, тышау, киертү 2. күч. Үзе теләгәнчә эшләү мөмкинлеген чикләү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 115үзмаксат — кит. Гомуми максатка ирешүне күздә тотмый торган тар, чикләнгән максат тәнкыйть үзмаксатка әйләнмәсен …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 116фәкать — терк. 1. Әйтелгән фикерне тулыландыра, ачыклый торган җөмләләрне яки тиңдәш кисәкләрне каршы куеп теркәү өчен кулланыла күбесе батты, фәкать берничәсе котылды 2. кис. Үзеннән соң килгән сүзнең мәгънәсен аерымлап, чикләп, ялгызлаштырып күрсәтү… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 117фәкыйрь — с. 1. Мохтаҗлыкта яши торган; бернәрсәсе дә булмаган яки бик аз булган; ярлы; киресе: бай 2. Яшәү өчен кирәкле нәрсәләре җитешле булмаган, ярлы; карар күзгә ямьсез, начар фәкыйрь урам 3. хәб. Нин. б. өлкәдә чикләнгәнлек, берәр нәрсәнең җитәрлек… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 118фигура — 1. Кешенең тышкы кыяфәте, гәүдә формасы, тән төзелеше 2. Кемнең яки нәрсәнең берәр нәрсә башкарган вакыттагы, хәрәкәтләнгәндәге торышы, хәле (биюдә, самолетта очканда, тимераякта шуганда һ. б.) 3. әд. Сөйләмгә аеруча сәнгатьлелек бирү өчен кулл.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 119филистер — кимс. кит. Үз үзеннән канәгать булган, чикләнгән һәм мещаннарча тар карашлы кеше; обыватель …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 120хәлвә — Көнбагыш яки чикләвек төшен төеп эшләнгән каты масса хәлендәге татлы ашамлык …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге